Drzwi Do Kultury. Audiodeskrypcja Szansą Na Zwiększenie Dostępu Osób Niewidomych I Słabowidzących Do Sztuk Wizualnych

Fundacja Audiodeskrypcja oraz Fundacja Prawo i Partnerstwo rozpoczęły 24 września,cykl szkoleń w ramach projektu: ?Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych.? Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału w szkoleniach zaproszone zostały osoby, które uczestniczą w planowaniu i realizowaniu strategii udostępniania dóbr kultury i edukacji kulturowej w instytucjach kulturalnych z województwa podlaskiego. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z informacjami na temat rodzajów niepełnosprawności wzrokowej, specyfiki możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących. Dowiedzą się też, na czym polega tworzenie opisów audiodeskrypcyjnych dzieł plastycznych, scenicznych, filmowych, jakie obowiązują przy tym zasady, jakie są możliwości zastosowania technik multisensorycznych w udostępnianiu dóbr kultury osobom niewidomym i słabowidzącym. Uczestnicy szkolenia pozyskają też informacje na temat dostępnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają stosowanie audiodeskrypcji w galerii, muzeum, teatrze czy operze. W czasie szkolenia analizowane będą także przykłady i formy stosowania audiodeskrypcji w placówkach kulturalnych na świecie.

Do udziału w szkoleniu swoich przedstawicieli (w sumie czternaście osób) zgłosiło dziewięć instytucji:

1. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego,

2. Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku,

3. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

4. Muzeum Przyrody w Drozdowie,

5. Wigierski Park Narodowy,

6. Muzeum Ikon w Supraślu,

7. Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku,

8. Muzeum Podlaskie w Białymstoku,

9. Białostockie Muzeum Wsi.

Szkolenia potrwają 8 dni i obejmą 4 dwudniowe zjazdy (czwartek-piątek) w terminach: 24-25 września, 8-9 października, 22-23 października, 5-6 listopada. Szkolenia są bezpłatne. Odbędą się w hotelu ZEJER, w Barszczewie koło Białegostoku.

Podobne wpisy