Działalność statutowa

Poruszająca wizyta w Hospicjum Proroka Eliasza z pomocą w tle

Poruszająca wizyta w Hospicjum Proroka Eliasza z pomocą w tle

Osobiście chętnie pomagam potrzebującym z pobudek altruistycznych, ale proponuję, by dostrzegać w pomocy społeczną kompetencję XXI wieku – zachęca prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa UwB, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo i szef Europe DIRECT Podlaskie, którego zespół odwiedził Fundację Hospicjum Proroka Eliasza. Były rozmowy o pomocy i współpracy. Perspektywy są obiecujące! Cele statutowe na…

Uczestniczyliśmy w konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

Uczestniczyliśmy w konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

19 stycznia 2024 r. przedstawiciele Fundacji Prawo i Partnerstwo wzięli udział w spotkaniu, którego celem było doprecyzowanie i analiza opinii dotyczących projektu ustawy o asystencji osobistej. Omówione zostały zagadnienia o kluczowym charakterze, kwestie podniesione przez wiele podmiotów, jak również aspekty, w odniesieniu do których otrzymano sprzeczne stanowiska. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP. Same konsultacje trwały…

Zespół FPiP uczestniczył w jubileuszu 100-lecia powstania Grupy Polskiej ILA

Zespół FPiP uczestniczył w jubileuszu 100-lecia powstania Grupy Polskiej ILA

Prof. dr hab. Maciej Perkowski oraz Wojciech Zoń uczestniczyli w konferencji z okazji 100-lecia powstania Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association, ILA)  dniach 15-17 listopada 2023 r. w Szczecinie. Gospodarzem wydarzenia był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeni i nauka prawa międzynarodowego w Polsce – w setną rocznicę utworzenia Grupy…

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej” W dniu 16 czerwca 2023 r. w siedzibie Akademii Łomżyńskiej oraz równolegle online odbyła się  międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”. Wydarzenie to wpisywało się w jublileusz 605-lecia nadania Łomży praw miejskich, a także było okazją do…

Współczesne Wyzwania Ochrony Praw Społecznych W Świetle Europejskiej Karty Społecznej

Współczesne Wyzwania Ochrony Praw Społecznych W Świetle Europejskiej Karty Społecznej

W 60. rocznicę przyjęcia Europejskiej Karty Społecznej Fundacja Prawo i Partnerstwo oraz Sekcja polska Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC), przy wsparciu Rady Europy wspólnie zorganizowali konferencję poświęconą współczesnym wyzwaniom ochrony praw społecznych. Wydarzenie odbyło się w formie online i poświęcone było aktualnym wyzwaniom ochrony praw socjalnych w świetle Zrewidowanej Europejskiej…

Podnoszenie Kwalifikacji Receptą Na Kryzys – Edycja Umiędzynarodowiona

Podnoszenie Kwalifikacji Receptą Na Kryzys – Edycja Umiędzynarodowiona

Od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – edycja umiędzynarodowiona” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Jego celem było podniesienie kwalifikacji 108 dorosłych kobiet i…

Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja

Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja

Od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Jego celem było podniesienie kwalifikacji 120 dorosłych kobiet i mężczyzn…

Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu

Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu

Wiedza na temat przepisów regulujących zasady partnerstwa transgranicznego i możliwości, jakie to partnerstwo daje jest w Polsce ciągle niewielka, o czym świadczy chociażby bardzo mała liczba zawieranych takich partnerstw. Z danych choćby list rankingowych Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Terytorialnej Polska Litwa 2007-2010 wiemy, że poziom aktywności transgranicznej podlaskich organizacji pozarządowych oscyluje na niskim poziomie….

Podnoszenie Kwalifikacji Receptą Na Kryzys

Podnoszenie Kwalifikacji Receptą Na Kryzys

Od 01.09.2009 r. do 31.07.2010 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt zachęcał do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do dorosłych kobiet i mężczyzn…

Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich

Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich

Od 1 lutego do 31 października 2009 roku Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego z programu Działania Strażnicze: „Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich” Każdego roku tysiące instytucji (samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organów administracji) oraz osób indywidualnych z województwa podlaskiego ubiega się o unijne dofinansowanie swojego przedsięwzięcia….