KRS: 0000282194

Fundacja Prawo i Partnerstwo

Działamy przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2007 r.

Naszym celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

Podejmujemy działania m.in. w zakresie: promocji społeczeństwa obywatelskiego i praworządności oraz dialogu społecznego, propagowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju, organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich, działalności strażniczej, prowadzenia badań naukowych oraz działalności wydawniczej (w ramach Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo). Wspiera także merytorycznie i organizacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz promuje potencjał naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Social media

Na bieżąco prowadzimy Facebook’a oraz kanał na Youtubie wykorzystywany do publikacji filmów.

W 2024 r. realizujemy duże 3 projekty

W dorobku Fundacji jest ich zdecydowanie więcej, zrealizowanych ze środków zarówno krajowych i unijnych.
Więcej o nich w zakładce Zrealizowane działania.

najnowsze nasze filmy

zachęcamy do obejrzenia nagrywanych przez nas podcastów

Jednym projektem świata nie zmienimy, ale dorzucamy się do pozytywnej zmiany