Fundację Prawo i Partnerstwo powołano w dniu 25.04.2007 r.

Jej inicjatorem, fundatorem i Prezesem Zarządu do dnia dzisiejszego jest prof. dr hab. Maciej Perkowski – prawnik, profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Zespół Fundacji tworzy kadra i absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tam też Fundacja ma siedzibę.

KRS: 0000282194

REGON: 200150644

NIP: 5423033676

STATUT FPiP