FPiP logo

Fundacja od 2007 r. siedzibę ma w budynku
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Prawa UwB
Wydział Prawa UwB