Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy

7 lutego 2023 r. miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Fundacją Prawo i Partnerstwo w zakresie: innowacji w medycynie i ochronie zdrowia, bezpieczeństwa żywności, ochronie środowiska i edukacji oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi.

podpisanie porozumienia
Od lewej siedzą: prof. UwB dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. dr hab. Wojciech Miltyk, prof. dr hab. Maciej Perkowski, prof. IOR dr hab. Piotr Kaczyński

W podpisaniu porozumienia udział wzięli prof. UwB dr hab. Izabela Kraśnicka, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. IOR dr hab. Piotr Kaczyński, Kierownik Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku, a także prof. dr hab. Maciej Perkowski, Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo.

Badacze zadeklarowali m.in. prowadzenie wspólnych innowacyjnych badań naukowych, w szczególności w zakresie tematyki związanej z medycyną przyszłości, żywnością funkcjonalną, prawnym bezpieczeństwem żywności i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w profilaktyce chorób, wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych i dydaktycznych, realizowanie projektów, w szczególności wspierających przedsiębiorczość (start-up i spin-off) w obszarze medycyny, badań klinicznych i ochrony zdrowia, odnośnych aspektów prawnych czy też wymianę doświadczeń oraz know-how w zakresie innowacji w medycynie i ochronie zdrowia, ochronie środowiska, edukacji i przedmiotowo właściwym prawie. Zakres współpracy jest oczywiście znacznie szerszy i dotyczy także działania na rzecz wymiany doświadczeń, informacji i wspólnych inicjatyw z obszaru kształcenia i nauki.

Obecni na uroczystym podpisaniu porozumienia podkreślali, że województwo podlaskie powinno stać się liderem badań nad zdrową żywnością i wykorzystania wyników tych badań na użytek społeczeństwa i gospodarki. W najbliższym czasie będą organizowane kolejne przedsięwzięcia związane z tymi zagadnieniami.

Podobne wpisy