Trwa szkolenie asystentów wykształconych autystów

Teoria już za nimi, teraz realizowany jest moduł praktyczny, polegający na asystowaniu wykształconej osobie w spektrum autyzmu. Jedenaście osób bierze udział w szkoleniach dla asystentów w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”. 

Moduł teoretyczny pt. Szkolenie inkluzywne asystentów wykształconych autystów – moduł teoretyczny trwał od czerwca do lipca 2023 roku. Obejmował sześć obszarów tematycznych, które prowadzili specjaliści w swoich dziedzinach:

 1. Prof. dr hab. Maciej Perkowski i mgr Wojciech Zoń
  – Wprowadzenie w problematykę projektu,
  – Sytuacja osób w spektrum autyzmu na rynku pracy,
 2. Dr Anna Drabarz
  – Regulacje prawne związane z funkcjonowaniem osób w spektrum autyzmu,
 3. Dr Izabela Kaczyńska
  – Oblicza autyzmu – aspekt teoretyczny (wprowadzenie w problematykę autyzmu, spektrum autyzmu z perspektywy biologicznej, przyczyny autyzmu, objawy autyzmu, diagnoza autyzmu),
  – Oblicza autyzmu – aspekt praktyczny (świat widziany oczami osoby w spektrum autyzmu, metody pracy z osobą w spektrum autyzmu, komunikacja z osobą w spektrum autyzmu, case study),
  – Rola rodziny oraz szkoły w funkcjonowaniu wykształconej osoby w spektrum autyzmu – wsparcie, trudności dnia codziennego,
 4. Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS
  – Osoba w spektrum autyzmu w środowisku akademickim,
 5. Dr Patrycja Goryń
  – Instytucje wsparcia, otoczenie, komunikacja społeczna osób w spektrum autyzmu,
 6. Mgr Wojciech Zoń
  – Nowoczesne technologie w pracy z osobą w spektrum autyzmu (w tym wizyta w Ośrodku Wsparcia i Testów przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku i spotkanie z ich ekspertami),
  – Praca w otoczeniu biurokratycznym, akademickim i biznesowym osoby w spektrum autyzmu.

Wszyscy uczestnicy modułu teoretycznego otrzymali już zaświadczenia o udziale w tej części szkolenia. Teraz realizują moduł praktyczny. Polega on na asystowaniu wykształconej osobie w spektrum autyzmu w czynnościach pozwalających jej wykonywać pracę zawodową. Wsparcie dotyczy np. komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.

Jednocześnie asystenci mogą liczyć na pomoc kadry projektu w postaci konsultacji, hospitacji itp. Szkolenie praktyczne wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia przez asystentów za przepracowane godziny. Po zakończeniu części praktycznej jej uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Okazją do wymiany doświadczeń ze szkoleń, a także przedstawienia wniosków z prowadzonych badań w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów” będzie konferencja zaplanowana na przyszły rok.

Podobne wpisy