Podnoszenie Kwalifikacji Receptą Na Kryzys

Od 01.09.2009 r. do 31.07.2010 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt zachęcał do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do dorosłych kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego i zatrudnionych na podstawie umowy (o pracę bądź cywilno-prawną) w szeroko pojętym sektorze finansowym. Jego celem było wsparcie 105 osób w utrzymaniu kompetentnej aktywności na rynku pracy. Zaproponowany w ramach projektu pakiet szkoleń nawiązywał do doświadczenia i umiejętności uczestników wynikających z ich codziennej praktyki związanej z obrotem finansowym, obsługą klienta, elementami biurowości i rachunkowości, stosowaniem wybranych programów i aplikacji komputerowych.

Cykl szkoleniowy składał się z dwóch bloków:

I blok (40h) – moduł wprowadzający był obowiązkowy dla wszystkich uczestników i dotyczył:

– aktywności na rynku pracy (plan rozwoju osobistego, analiza rynku pracy, negocjacje warunków zatrudnienia itp.)

– kompetencji personalnych (autopoznanie, autoprezentacja i wizerunek, skuteczna komunikacja). II blok (64h)

– moduł kompetencji typowo profesjonalnych. Uczestnikom zaproponowano do wyboru jeden z pięciu zakresów tematycznych:

– Zarządzanie kadrami i płace – Rachunkowość uproszczona

 – Rachunkowość pełna

– Podstawy grafiki komputerowej

– Podstawy obsługi programu Auto CAD.

Zadbano, aby ukończenie oferowanych szkoleń umożliwiło nabycie, uzupełnienie lub też podwyższenie zarówno kompetencji personalnych jak i umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie stanowiło doskonałą podstawę awansu, a w sytuacji redukcji zatrudnienia lub restrukturyzacji miało pomóc utrzymać dotychczasowe stanowisko lub też znaleźć pracę u innego pracodawcy. Do prowadzenia szkoleń zaangażowani zostali specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę w danej dziedzinie.

Podobne wpisy