Kontakt

Fundacja od 2007 r. siedzibę ma w budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydział Prawa UwB
Wydział Prawa UwB