Książki

Wykaz książek opublikowanych przez Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo (Fundację)


umiedzy
M. Perkowski,
W. Zoń, Umiędzynarodowienie krajowego
obrotu prawnego, Tom I, ss. 231

 

 014
Ł. Kierznowski, Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna, Białystok 2016,  ss. 333


013

M. Perkowski, W. Zoń, P.J. Lewkowicz, M. Perkowska, K. Skrodzki, Dostęp do adwokata i radcy prawnego z perspektywy mieszkańców województwa podlaskiego, Białystok 2015, ss. 177


007
M. Perkowski, A. Szafranek, K. Wnorowski, W. Zoń, K. Żywolewska, Klastering wiedzy w Polsce Wschodniej, Białystok 2014, ss. 262

012
T. Gawin, O bycie Polakiem. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1944-1991, Grodno-Białystok 2013, ss. 631

 011

Libia 2011. Wybrane uwarunkowania prawnomiędzynarodowe, M. Perkowski (red.), Białystok 2012, s 243

 


005
Wielokulturowe województwo podlaskie w Unii Europejskiej. Podręcznik dla nauczycieli, I. Wrońska, M. Rusiłowicz (red.), Białystok 2012, ss. 278

009
Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 225

003
Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, R. Suwaj, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 125

004
Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej. Zarys problematyki, R. Suwaj, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 196

  008
Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 124

 006
Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 410
 

010
Mniejszości w europejskim społeczeństwie obywatelskim. Polska perspektywa, M. Perkowski (red.), Białystok 2013, ss. 309

 001
Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 124
© 2017 Prawo i Partnerstwo.

Please publish modules in offcanvas position.