Współpracownicy

Maciej

Prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

Prezez Fundacji Prawo i Partnerstwo, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Kierownik Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1996 – 1998 odbył aplikację sądową. Realizował zagraniczne staże naukowo badawcze, wykłady gościnne oraz kwerendy biblioteczne m.in.: na Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Był stypendystą m.in.: Rządu Republiki Austrii oraz Fundacji Batorego. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (w większości z referatami). Jest autorem, współautorem bądź redaktorem ponad 100 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przygotowując na ich użytek ekspertyzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego oraz europejskiego prawa wspólnotowego. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie szkolnictwa wyższego (projekty finansowane z funduszy europejskich). Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji programów finansowych Unii Europejskiej (Phare, Tempus, Socrates, Leonardo da Vinci, ZPORR, SPO RZL, Jean Monnet Project, inne), Banku Światowego, Rządu RP. Jest członkiem kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: International Law Association, European Society of International Law, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, m. in.: w Fundacji Prawo i Partnerstwo (prezes zarządu), Stowarzyszeniu Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (v-ce prezes zarządu) i innych. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień na polu nauki i dydaktyki. Działa społecznie na rzecz edukacji europejskiej społeczeństwa polskiego, za co otrzymał w dniu 1 maja 2004r. nagrodę TVP – „EUROOBIEKTYW” 2004. Koordynował i nadzorował badania, monitoring i ewaluację w wielu projektach (finansowanych przez MNiSW oraz ze: ZPORR, POKL, PO FIO, Fundacji Batorego i innych). 


 katarzyna dziedzikKatarzyna Dziedzik

Wiceprezes Fundacji Prawo i Partnerstwo, członek zarządu Fundacji Audiodeskrypcja, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku. Magister nauk politycznych (specjalność dziennikarska) Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 12 lat pracowała w TVP SA, była też rzecznikiem prasowym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Trener w zakresie public relations, kontaktów z mediami, komunikacji i autoprezentacji.


AJ
Agnieszka Jabłońska
Członek Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo, Kierownik Uniwersytetu Otwartego UwB, Kierownik Działu Promocji Uniwersytetu w Białymstoku. Doradca zawodowy, specjalista ds. projektów, absolwentka trzech kierunków: stosunków międzynarodowych, administracji oraz europeistyki. Współpracownik Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Wydziale Prawa UwB. Koordynator projektów finansowanych ze środków unijnych i ministerialnych. Autorka kilkunastu publikacji.

whfdr Wioleta Hryniewicka - Filipkowska
Specjalista ds. projektów Fundacji Prawo i Partnerstwo, absolwentka trzech kierunków: stosunków międzynarodowych, administracji oraz zarządzania. Współpracownik Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Wydziale Prawa UwB. Autorka kilkunastu publikacji.


Agnieszka Grajewska
Kierownik Działu Rekrutacji Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista ds. projektów Fundacji Prawo i Partnerstwo, absolwentka kierunku prawo  Wydziału Prawa UwB, współpracownik Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Wydziale Prawa UwB. Autorka kilku publikacji.


Maciej Skindzier fotoMaciej Skindzier
Absolwent europeistyki (studia II stopnia) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Stosunków międzynarodowych na Wyższej Szkole Administracji Publicznej Białystok (studia I stopnia) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w SWiPW w Płocku. Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Autor kilku publikacji. Zaangażowany w realizację kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Fundacji Prawo i Partnerstwo pełni rolę specjalisty ds. projektów i zagadnień IT. Pełni funkcję Webmastera Uniwersytetu w Białymstoku.


drabarz

dr Anna Drabarz
Doradca prawny w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, specjalistka prawa antydyskryminacyjnego, absolwentka prawa, doktorantka Wydziału Prawa UwB.


wojtek

Wojciech Zoń

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, student Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w latach 2013-2017 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży; od 2016 r. sekretarz czasopisma naukowego Eastern European Journal of Transnational Relations. Jest związany z Fundacją od 2013 r., pełniąc początkowo funkcję stażysty, a obecnie sekretarza Wydadawnictwa Prawo i Partnerstwo oraz kierownika biura Fundacji.


 

logo FPiP duże

© 2017 Prawo i Partnerstwo.

Please publish modules in offcanvas position.