Władze

Rada Fundacji Prawo i Partnerstwo

Prof. dr hab. Leonard Etel - Przewodniczący Rady Fundacji


Prof. Tchon Li - Członek Rady Fundacji


Mirosław Lech - Członek Rady Fundacji


Zdzisław Szkiruć - Członek Rady Fundacji


Tomasz Zalewski - Członek Rady Fundacji


 


Zarząd Fundacji Prawo i Partnerstwo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski - Prezes Zarządu


 

Jacek Jankowski - Członek Zarządu


Agnieszka Jabłońska-Perkowska - Członek Zarządu


 logo FPiP duże

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.