Jawność działań organizacji pozarządowych - obowiązek, standardy, wola, wyzwania

W dniach 22 - 23 czerwca 2009 r. w Supraślu odbyło się spotkanie warsztatowe pt. "Jawność działań organizacji pozarządowych - obowiązek, standardy, wola, wyzwania". Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Fundacja Prawo i Partnerstwo.

 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele NGO z woj. podlaskiego. Omawiali między innymi istotę i znaczenie jawności działań organizacji pozarządowych oraz korzyści i problemy, jakie związane są z tym zagadnieniem. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z praktykami jawności w życiu organizacji i narzędziami, które ją umożliwiają. Głównym tematem szkolenia były obowiązki i możliwości NGO wynikające z przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z ideą i stanem realizacji projektu "Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich". Projekt realizowany jest przez Fundację Prawo i Partnerstwo. Objęte nim działania strażnicze realizowane są między innymi poprzez zastosowanie prawa dostępu do informacji publicznej. Zapraszamy do mini galerii ze spotkania.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.