Klaster potencjał na przyszłość

Cykl 3 seminariów dla studentów: 31.05.2010 r., 20.10.2010 r., 17.12.2010 r. Białystok

Fundacja Prawo i Partnerstwo zorganizowała cykl trzech seminariów dla studentów w ramach projektu Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. Celem seminariów było zaprezentowanie idei inicjatyw klastrowych i możliwości pod kątem współpracy ze studentami i absolwentami szkół wyższych na przykładzie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, a także zbadaniu potrzeb studentów wobec Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu (KIOB). Cel seminariów to także promocja idei klasteringu w Polsce Wschodniej wśród studentów.

Cykl trzech seminariów został realizowany pod wspólnym tytułem „Klaster – potencjał na przyszłość”. Każde z trzech seminariów posiadało odrębny temat przewodni związany z celem cyklu wskazanym w umowie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym.


 

I seminarium:

Cel przewodni - zapoznanie studentów białostockich uczelni z ideą inicjatyw klastrowych.

Idea inicjatyw klastrowych na Podlasiu to wciąż novum. Warto było przedstawić koncepcje studentom, którzy w przyszłości będą stanowić wykwalifikowane kadry gospodarki regionu. Kolejnym elementem seminarium było zapoznanie uczestników z Klastrem Instytucji Otoczenia Biznesu – celem powstania, zasadami funkcjonowania i przede wszystkim możliwościami współpracy studentów z KIOB. W obrębie części praktycznej uczestnicy  samodzielnie wypracowali preferowane przez nich sposoby współpracy z KIOB oraz jego członkami.


II seminarium:

Cel przewodni – białostoccy studenci na lokalnym rynku pracy.

Podczas seminarium została przedstawiona sytuacja białostockich studentów na lokalnym rynku pracy, wskazane poszukiwane zawody, sposoby podjęcia pracy, staży czy innych form zatrudnienia przez studentów. Uczestnicy mieli szansę sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe czy określić pozycje w grupie. Miało to na celu sprecyzować i ograniczyć krąg poszukiwań studentów, którzy nie zawsze mają możliwość znalezienia pracy w zawodzie. Ostatnią częścią seminarium była prezentacja członków KIOB jako potencjalnego pracodawcy (Uniwersytet w Białymstoku, Consultor Sp. z o.o., Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy Spółka Partnerska). Omówili oni  formy współpracy ze studentami, które są w stanie zaoferować w swoim przedsiębiorstwie/organizacji.


 

III seminarium:

Cel przewodni – finansowanie współpracy studentów z klastrami.

Seminarium zostało nakierowane na wypracowanie sposobów współpracy studentów z KIOB oraz jego członkami w przyszłości. Warto w tym celu wypracować wspólne instrumenty współpracy i znaleźć sposoby ich finansowania. Został przedstawiony katalog możliwości pozyskania środków ze źródeł krajowych oraz funduszy europejskich. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę nt. pisania i realizacji projektów a także inicjowania innych przedsięwzięć.

Fundacji Prawo i Partnerstwo udało się zgromadzić większą niż zakładaną liczbę odbiorców szkoleń oraz uzyskać aktywny ich udział w czasie realizacji umowy (nie tylko podczas spotkań) poprzez włączenie się w tworzenie unikatowego forum współpracy między studentami a Klastrem Instytucji Otoczenia Biznesu.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.