Seminarium strażnicze - Czy aktywni obywatele chodzą z Kodeksem Postępowania Administracyjnego pod pachą?

 29 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium strażnicze dotyczące statusu organizacji strażniczych (watchdog), umożliwiającego ‘strażnikom’ i ‘strażniczkom’ skuteczne działania. Spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli i przedstawicielki organizacji strażniczych z województwa podlaskiego oraz studentów Wydziału Prawa.
Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Fundacja Prawo i Partnerstwo i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.    

Podczas seminarium szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące kontaktów  obywateli z instytucjami publicznymi i możliwościami wpływu na ich działanie poprzez składanie wniosków, skarg czy udział w postępowaniach administracyjnych. Organizacje strażnicze, bez względu na obszar, w którym pracują, kontaktują się z instytucjami publicznymi, reagują na przesyłane im pisma i dokumenty, czasem również wchodzą na drogę sądową, dlatego też im lepiej znają swoje możliwości, tym łatwiej mogą osiągać zamierzone cele.

Spotkanie było kolejnym z serii spotkań "narzędziowych" - tj. spotkań poświęconych temu, jakie narzędzia wykorzystują organizacje strażnicze w doprowadzaniu do zmiany. Stanowiło okazję do nieco mniej formalnej, ale bogatej merytorycznie wymiany wiedzy i doświadczeń.

W charakterze prelegentów wystąpili: dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB, Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo, który mówił o prawie i partnerstwie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyce, instrumentarium, perspektywach oraz Krzysztof Izdebski, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, który zapoznał uczestników spotkania z doświadczeniami w zakresie wykorzystania instrumentów prawnych w toku pracy w Pozarządowym Centrum Dostępu do Informacji Publicznej i w ramach programu „Mocna Straż”.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.